Javni razpis za

SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV

Procesne izboljšave 2019 – 2020 “PRIZ 19-20”

Namen projekta

Glavni namen projekta je izboljšanje delovanja podjetja preko procesnih izboljšav. Operacija zajema optimizacijo in nadgradnjo delovanja samega podjetja. Skozi pregled delovanja poslovnih področij, ki bodo vključevali analizo obstoječih procesov v podjetju se bo zastavilo natančen načrt nadgradnje oziroma optimizacije poslovnih procesov. Tako bo program prispeval k povečanju prodaje, stroškovni optimizaciji, učinkovitejšemu pretoku informacij ter doseganju večje konkurenčnosti podjetja. Višina subvencije je 50% upravičenih stroškov operacije.

 

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z navedbo: »Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20««

www.eu-skladi.si

 

spiritslovenia-logo    Evropski sklad     evropski sklad eko sklad

Call Now Button