Poletna nagradna igra 10x kompletno ročno pranje

1. člen: Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »10x ROČNO ZUNANJE IN NOTRANJE ČIŠČENJE« je Avtocenter Avtostop, Devova 18, 1000 Ljubljana.
2. člen: Namen nagradne igre
Organizator objavlja nagradno igro v namen promoviranja svoje storitve kot ročno pranje avtomobilov, ter izpostavljanja Facebook skupnosti na Facebook strani https://www.facebook.com/avtostop.si
3. člen: Objava nagradne igre
Nagradna igra je objavljena na Facebook strani https://www.facebook.com/avtostop.si ter na avtostop.si
4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri
Nagradna igra »10x ROČNO ZUNANJE IN NOTRANJE ČIŠČENJE«
poteka od 3.8.2017 do 18.8.2017 do 23:59 ure.
Nagradna igra je objavljena dne 3.8.2017 na Facebook strani https://www.facebook.com/avtostop.si ter na spletni strani avtostop.si
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki uporablja družbeno omrežje Facebook, in je fan strani Avtocenter Avtostop, ki v obdobju trajanja nagradne igre
1. Všečka objavo
2. Označi dva svoja prijatelja za katera meni, da potrebujeta ročno zunanje čiščenje.
Vsi, ki bodo sledili navodilom, ki so pogoj za sodelovanje v nagradni igri, bodo uvrščeni v žreb. Izžrebali bomo 10 nagrajencev.
Nagrado ponuja med svojimi storitvami Avtocenter Avtostop.
Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p.-ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Enako velja za zaposlene na Avtocentru Avtostop. Uporabniki ne smejo v nagradni igri sodelovati večkrat, saj ne bodo uvrščeni v žreb.
S sodelovanjem v nagradni igri se uporabniki strinjajo z javno objavo podatkov na strani https://www.facebook.com/avtostop.si. (ime in priimek).
5. člen: Žrebanje in razglasitev: 2 nagrajenca
Žrebanje bo potekalo 22.8.2017. Ime in priimek nagrajencev bomo objavili dne 22.8.2017 na časovnici FB strani https://www.facebook.com/avtostop.si, ter jih obvestili preko Facebook elektronske pošte o prejeti nagradi.
6. člen: Nagrada
Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.
7. člen: Prevzem nagrade
Za prevzem nagrade se obe strani dogovorita individualno, ko izžreban nagrajenec posreduje podatke (ime in priimek in kontaktni podatki) preko elektronskega naslova.
8. člen: Prijava nagrade davčnemu organu
Plačilo akontacije dohodnine za prejeto glavno nagrado je obveznost izplačevalca – organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine glede na vrednost nagrade v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade upošteva pri prijavi dohodne.
Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po predpisanem zakonu.
9. člen: Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani: avtostop.si.
10. člen: Sprememba pravil
Organizator igre Avtocenter Avtostop, Devova 18,1000 Ljubljana, si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.
11. člen: Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre.
12. člen: Ostale določbe
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.
13. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati z dnem 3.8.2017

V Ljubljani, 3.8.2017
AVTOCENTER AVTOSTOP

Polnjenje klime za avtomobile - ne glede na količino plinaZa samo 35€ »

Pin It on Pinterest